Son mesaj - Gönderen: Editör - Çarşamba, 01 Şubat 2017 09:01
Bazı insanlar alçak gönüllüdür, bazıları da alçak olmaya gönüllüdür...
Köşe Yazıları

Köşe YazılarıOrhan SAMSATLIOĞLUSAMSAT KONULU BİLGİ YARIŞMASI [ Arama ]

SAMSAT KONULU BİLGİ YARIŞMASI
Başlık SAMSAT KONULU BİLGİ YARIŞMASI
Tarih 02.12.2019
Gönderen Editör

 

 

 

“TARİHİ SAMSAT„ KONULU BİLGİ YARIŞMASI

1.     Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca Samsat’a verilen isimlerden biri değildir?

 

A)Hahhum(Hahha)     B) Kummuh                C) Sümeysat                    D) Kommagene

    

  2.   Tarihi Samsat’ta hüküm süren uygarlıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

             A) Etiler          B) Hititler                      C) Yunanlılar                   D) Selçuklular

    

 3. Tarihi Samsat’ın  “Kilisan, Birgeni, Berfırat„ gibi yöresel köy isimleri ne zaman  değiştirilmiştir?

                      A)1960                    B)1957                  C) 1980     D) 1965

    

 4. Aşağıdaki köylerden hangisi Atatürk Barajı’nın göl suları altında kalan köylerden değildir

          A)Hurnif                   B) Kilisan                    C) Gevrik              D) Biriman  

     

5. İslam Tarihi açısından Samsat hakkındaki aşağıdaki bilgilerin hangisi doğru değildir?

          A)Samsat, Hz Ömer zamanında Müslümanların eline geçmiştir.

          B)Halit Bin Velid, Rum imparatoru Heraklius’un ordularını yenerek Samsat’ı Rumlardan  temizlemiştir.

          C)Selahattin Eyyubi, 1180 tarihinde Samsat’ı Artuklular’ dan almıştır.

          D)Samsat, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

   

 6.  Yakın zamanda Avrupa’dan getirilip Gaziantep’te sergilenen “ Çingene kızı„ mozaikleri,  Samsatlı ressam ve mimar ZOSİMOS’a aittir.

                                                                                            Doğru mu - Yanlış mı?

  

  7.  Baraj gölünün suları altında kalan Kilisan (Sütbulak) köyünün kuzey-batısındaki “Persi  çeşmesi„   ismini buraya hakim olan Pers imparatorluğundan almıştır.

                                                                                          Doğru mu - Yanlış  mı?

     

8.  Tarihi Samsat, M.Ö: 1230 tarihinde Eti Kralı Anitaş tarafından alınır ve Kussar İmparatorluluğunun merkezi olur. Samsat’ın kuzeyindeki Kasar Deresinin ismi de  buradan gelir.                                                                          

                                                                                                 Doğru mu - Yanlış mı?

     9. Selçuklu  döneminde İçel, Sivas, Kayseri, Maraş, Kırşehir ve Amasya civarında topladığı güçle Gıyasettin Keyhusrev’e  karşı gelen ve Amasya’da yakalanıp idam edilen Baba İlyas’ın en büyük destekçisi Samsat’lı Baba İshak’tır Tarihe ve tv dizilerine konu olan

bu olayın adı Baba İshak olayıdır.

                                                                                              Doğru mu - Yanlış mı?

 

10. Aşağıdaki tarihi bilgilerden hangisi  doğru değildir?

         A) Samsat, M.Ö: 3. yüzyılda Kommagene kralı SAMOS tarafından kurulmuştur.

         B)Tarihte “Grek Ateşi„ olarak bilinen ve ışık gördüğünde parlayıp ateş alan çamur,

             Samsat’taki Malta adı verilen bataklığın çamurudur.

         C. Kommagene Kralı Antichos, Samsat Kalesi’nde değil, Nemrut Dağında yaşamaktadır.

         D. Samsat  Kalesindeki suların  Kahta Çayından geldiği söylenir

 

 11. Tarihi Samsat’a 40 km uzaktan su getirmek amacıyla yapılan bentler, kanallar ve  viyadükler, Roma çağında yapılmıştır. Bu su yollarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

         

       A)Bu yollar, Kâhta Çayından su getiren yollardır.

        B)Yol boyunca 40 kadar viyadük söz konusudur.

        C)Bu su kemerleri ve viyadüklerin ana malzemesi betondur.

          D)Bu yol üzerinde Alaköprü, Pelenli, Çakırçeşme, Tepeönü ve Kovanoluk köyleri vardır.

 

 12.  Tarihi Samsat’ın kiremit çatılı ilk yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

          A)İlkokul olarak kullanılan ilçenin ortasındaki Halkevi binası

          B)İlçenin batısında ve aşağı bölümündeki öğretmen lojmanı

          C)Aşağı mahallede yamaçtaki Jandarma Karakolu binası

          D)Adıyaman girişindeki Belediye binası

  

13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

         A)Çerpek; Kessar Deresi’nin kalker taşlarından yapılan doğal bir badanadır.

         B)Toprak damların damlamaması için saman serpilip gezdirilen silindire“loğ„ denirdi.

         C)Yavru; beton kalıplarda üretilen küçük briketlere verilen addır.

         D)Taşan Fırat’ın getirdiği ağaç-çalı çırpıların hepsine birden “ğöşor„ denirdi.

 

  14. Tarihi Samsat’la ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

         A)Samsat-Adıyaman arasındaki ilk ulaşım Ahmet Kara’nın traktörünün çektiği  römork

              İle yapılırdı.

         B) Kamyon kasasında gerçekleştirilen ilk yolculuk, Tintin Bekir’in kamyonu ile yapılmıştır.

         C) Jip ile yapılan ilk ulaşım, 1960’ta kaymakamlığa verilen Land Rower İle yapılmıştır.

         D) İlk otobüsü Ali Yavaş sefere koyup yolcu  taşımıştır.

 

15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

        A)Samsat’ın ilk kaymakamı Muzaffer Yüzgeç’tir.

        B)Samsat’ın ilk Belediye başkanı  Nazif Toprak’tır.

        C)Samsat’ın kıdemli Nahiye müdürü Ahmet  Başaçık’tır.

        D)Samsat’ın kıdemli sağlık memuru Ali Rıza Bülbül’dür.

 

 16. Aşağıdakilerden hangisi Samsat’ın ilk berberidir?

         A)Berber Osman Tepe          B)Berber Hacı Tepe

         C)Berber Ali Rıza                   D)Berber Halil

 

 17. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

        A)Samsat’ın ilk posta dağıtıcısı Haci Yücedağ’dır.

        B)İlk gezici nalbant, TOROS lakabıyla anılan bir Adıyamanlıdır.

        C)Terzi Ahmet, Samsat’ın ilk  erkek terzisidir.

        D) İlk ve tek bakkal, Mustafa Atabay’dır.

 

 

18. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

         A)Hayvan sırtında taşınan biçilmiş ekinlere “şırga= şığra„ denirdi.

         B) Orakla biçilen ekinlerin bitiminde yapılan yemeklere“ğelasek„ denirdi.

         C)Bayram yemeklerine “ZAD„ adı verilirdi.

         D)Taze tereyağı, sıcak ekmek veya sıcak toplama karışımına“hevrişik„ denirdi.

 

 19. Aşağıdakilerden hangisi Tarihi Samsat’ın ilk yapı ustalarından biri değildir?

         A)Mehmet Yetiş                  B)Mahmut Dündar             C)Ahmet Çetinkaya

            (Hemi Ğefıkı)                    (Mehmudi Bedi Tayır)          (Ahmedi Eli Kade)

         D)Osman Dündar (Osi Sert Mehmud)

 

  20. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

         A)Tarihi Samsat’ın köy, nahiye ve ilçe dönemlerinin değişmeyen demirbaş muhtarı  Yusuf   Kandemir’dir,

        B)Emine Teyze ve Ani Eşıki, Tarihi Samsat’ın değişmez yöresel ilk kadın doğum ebeleridir

        C)“Zad„  denen düğün yemekleri denince akla Medine Suseven Teyze ile Ğefıki Yetiş teyze gelirler.

        D)Tarihi Samsat’ın ilk ve ilkel (yöresel) göz doktoru Ayşe Teyzedir.

 

  21. Biriktirdiği para ile kendisine Adıyaman’dan bir teşt alan, bindiği kamyon kasasında teşti

        nin içine oturduğu için, taşıma ücreti isteyen şoför muavinine:“Pey, oğlum! Ben sizin   

        kamyonunuza değil, kendi teştime binmişim„ diyerek ücret vermek istemeyen saf ve 

        temiz yaşlı büyüğümüz aşağıdakilerden hangisidir?

        A)Ani Eşıki     B)Ğefiki Teyze    C) Ayşe Ulusoy Teyze   D)Nuriki Teyze (Eş Mestiki)

 

22. Aşağıdaki lerden hangisi, Tarihi Samsat’ta ilk okuyan yüksek öğrenim yapan “birinci kuşak„ gençlerden biri değildir?

        A)Mehmet Atalay           B)Bekir Atabay           C)Ali Dere(Şener)       D) Nuri Toprak

 

23.  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

        A)Ali Suseven, ilk rütbeli asker okuyandır.

        B)Mustafa Kandemir, ilk polis memurudur.

        C)Haci Köroğlu, ilk ilkokul öğretmenidir.

        D)Bedriye Suseven, 2.kuşağın ilk okuyan kızıdır

 

 24. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

       A)İlk İspanyol paça pantolon ile kısa kollu giyenler: Sütbulak’ın mezrası olan Havliyan

           Köyünden Bedir Akbilek ile Samsatlı Hacı Begleri (Polat  )dır.

      B)İlk milletvekili Zeynel Aslan’dır.

      C)İlk kayıkçı (kayık kaptanı) gemici Ahmet’tir.

      D)İlk gramafon kullanan (çalan)  Yusuf Kızıl’dır

 

25. Hayatı boyunca Kadir Aslan’a (Kadir Ağaya) kâhyalık yapan ve ömrünü  hep Tarım

      Reformu umuduyla geçiren ve “Eğer ben öldükten sonra Toprak Reformu gerçekleşirse

      gelin, mezarımın başında haber verin, kemiklerim duyar„ şeklinde vasiyet eden Samsatlı

       Kimdir?

     

 A)Hüseyin Suseven         B)Haci Gökdemir           C)Kemal İnce        D)Mehmet  Yıldırım

 

 26. İlkokuldaki öğretmenin Kürtçe konuşmayı yasaklaması üzerine, çocukluğundan itibaren

       hiçbir yerde, hiçbir zaman Kürtçe konuşmayan kimdir?

     

 A)Nuri Toprak             B)Zeynel Aslan              C)Bedir Aslan               D) Mahmut Fırat

 

27. Aşağıdakilerden hangisi  her zaman her yerde uzun paçalı beyaz don ve “kıras„ denen

       uzun beyaz giysi giyerek dolaşanlardan biri değildir?

 A)Abdo Polat   B)Mehmet Uzun  C)Mehmet Çetinkaya  D)Abdullah Erdem (Hemi Eli Kade)

 

28. Aşağıdakilerden hangisi futbolu ilk kez sevdiren, yaygınlaştıran, geliştirenlerin başında gelir?

      A)Abduhrahman Ertaş      B)Ömer Polat              C)Hamit Gökdemir        D)Yusuf Yetiş

 

29. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

      A)Tarihi Samsat’ta ilk liseyi açan, Orhan Samsatlıoğlu’dur.

      B)Samsat ilçesinin ilk kaymakamı Muzaffer Yüzgeç’tir.

     C)Samsat’ın ilk hakimi(yargıçlık yapan kişisi) Bircik Köyünden Yusuf Alper’dir.

     D)İlk lokantacısı Haci Gökdemir’dir.

 

30.Tarihi Samsat, ilk kez hangi tarihte baraj suları altında kalma gerekçesiyle boşaltılmaya

      (tahliyeye) başlamıştır?

       A)1988                      B)1989                  C)1990                D)1987

 

31.Yeni Samsat’ın kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

      A)1987                       B)1988                  C)1989                D)1990

 

32. İlk büyük Samsat depremi aşağıdaki tarihlerin hangisinde gerçekleşmiştir?

      A)Ocak 2016        B)Mart 2017             C)Nisan 2018       D)Şubat 2015

 

                                                                                                              Hazırlayan

                                                                                                                      Orhan Samsatlıoğlu   

                                                                                                                          16 Mayıs 2019

 

 NOT: Cevaplarınızı aşağıdaki adrese gönderiniz:

Oyu

Puanı: 2 - Ortalama: 5

Yorum Gönder Değerlendir
Yorumlar

Bilgiler
Burda 1109 Yazı Kayıtlı
Enfazla Bakılan: ESKİ SAMSAT’I ÖZLÜYORUM
Enfazla Değerlendirilen: FAHREDDİN AKTAŞ HAKK’A YÜRÜDÜ

Köşe Yazıları Bölgesini Gezen: 4 (0 Kayıtlı Üye 4 Ziyaretçi ve 0 Bilinmeyen Üye)
Görünen üyeler:


 
Samsat Haber @ Fahrettin ÇELİK

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it

Haber Siteleri