Son mesaj - Gönderen: Editör - Çarşamba, 01 Şubat 2017 09:01
Bazı insanlar alçak gönüllüdür, bazıları da alçak olmaya gönüllüdür...
Köşe Yazıları

Köşe YazılarıMustafa IŞILDAK2017 İMAR PLANI 2040 HEDEFİNE ULAŞIR MI? [ Arama ]

2017 İMAR PLANI 2040 HEDEFİNE ULAŞIR MI?
Başlık 2017 İMAR PLANI 2040 HEDEFİNE ULAŞIR MI?
Tarih 01.11.2017
Gönderen Editör

 

2017 İMAR PLANI 2040 HEDEFİNE ULAŞIR MI?

 

Adıyaman Belediyesi öncülüğünde üç yıl önce düzenlenen Şehir Kimliği Çalıştayı’nda da dile getirilen konular arasında yer alan yeni imar planı nihayetinde “şaibesiz” bir şekilde yaptırılmış, belediye meclisince onaylanarak 10.11.2017 tarihine kadar askı ilanında “görücüye(!)” çıkarılmıştır. Tabii ki eksiği, yanlışı olabilir. Olası itirazların tekrar meclis tarafından incelenerek karara bağlanacağı kuşkusuzdur. Yapılan bir planla kentin % 100’ünün memnuniyeti elbette sağlanamaz. Ancak, memnun olmayanları büyük oranda memnun etmek ise vatandaşı önce ikna etmekten, buna rağmen itiraz edildiğinde gerekirse değişiklik yapmaktan ve sonrasında ise en kısa zamanda İmar Kanunun 18. maddesini bütüncül bir anlayışla uygulamaktan geçer. Bu açıdan söz konusu 18. maddeyi ilk kez yirmi yıl önce kurumsal anlamda uygulayan Belediye Başkanı Abdulkadir Kırmızı’yı ve yine ilk kez 2006 yıllarında rızai ifraz ve tevhit yerine 18. maddeyi talebe bağlı olarak bölgesel uygulama yeniliğini başlatan “çözümcü” Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Vechi Yüksek’i kutlamak gerekir.

 

Askıdaki revizyon İlave Nazım/Uygulama İmar Planı Notlarının “Amaç” başlıklı 1’nci maddesinde “İmar Planı 2040 yılını hedef alarak planlama bütününde, sürdürülebilir, yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasını, turistik, doğal ve tarihsel değerlerin korunmasını, Türkiye’nin kalkınma politikaları kapsamında sektörel gelişme hedeflerine uygun olarak belirlenen planlama ilkeleri doğrultusunda, üst plan kararlarına ve ulusal ölçekteki üst yatırım kararlarına uygun olarak planlı bir gelişmeyi amaçlamaktadır.” denmektedir.

 

Bu genel amaca sanırım kimse yanlış diyemez. Ancak vatandaşın telefonlarına cevap vermekten, asılan imar planı ile ilgili soru ve tereddütleri “yeterli ve doyurucu” bir şekilde cevaplamaktan kaçınan, mutluluğu atacağı imza sayısını azaltmakla bulan, asli yükünü kendi üstleri dâhil başkalarına yönlendiren yönetici veya yöneticilerin bulunduğu bir kurumda bu amaca ulaşmak imkânsızdır. 18.maddeye göre yaptığı imar düzenlemelerine yapılan itirazları bireysel bazda inceleyip vatandaşa idari yargı yolunu açmak yerine yeni bir encümen kararıyla hem de somut gerekçeden yoksun bir şekilde kökten iptal ederek adeta KENDİSİNİN, KURUMUNUN ve KANUNUN VARLIĞINI İNKÂR EDEN, “tekrar başa dönen” ve projelerin hazırlanmasında kılı kırk yaran personelin ve özel sektörün emek ve umutlarını dahi bir çırpıda “çöpe atan, israf eden” ve “Ah şu okullar olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim?” diyen tarihteki Milli Eğitim Bakanını anımsatan anlayışın hüküm sürdüğü bir kurumda hiç uygulanamaz. Belediye olarak verilen haklı ve doğru kararların arkasında durma cesaret ve yürekliliğini gösteremeyen, işleminin yasaya uygunluğunu itiraz eden vatandaşa anlatamayan, risk almaktan ve yasal yetkisini bile kullanmaktan kaçınan ve bu şekilde plansız kentleşmeye prim veren bir kurumda ise hiç mi hiç uygulanamaz. Nitekim aynı anlayışın hüküm sürdüğü kentsel dönüşüm projelerinde de maalesef yıllardır bir çivi çakılamadığı gibi…

 

Oysa 18.madde ve kentsel dönüşüm uygulamaları kanalizasyon ve yol yapımları gibi alt yapı projeleridir. Doğumları hep sancılı olur. Biyolojik doğumlar gibi… Lakin oluşan sancı, kısa süre sonra mutluluğa dönüşür. Bu konuda 30 yıl önce kentin kanalizasyon şebekesini yapan Belediye Başkanı Mehmet Erdem’i hayırla anıyoruz. Ki o tarihlerde tozdan çukurdan şikâyet edenler bile hala memnuniyetlerini ifade etmektedirler. Şimdiki Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu döneminde yenilenen alt yapıdan dolayı da toz-toprak ve çukurları gören vatandaşların memnuniyetsizliği de, bir süre sonra eminim memnuniyete, hayır duaya dönüşecektir. İşte 18.madde ve kentsel dönüşüm de böyledir. Siyasi irade; teknik personelin doğrusunun arkasında durma yürekliliğini göstermeli, teknik personel de siyasi irade ile belediye meclisi ve encümen üyelerinin bilumum mevzuatı bilememelerini fırsat bilerek onları yanlış yönlendirmemelidir. İmar planının kesinleşmesini müteakip kısım kısım 18.madde uygulanıp bu plan, tapu haline dönüştürülmediği sürece pratikte resim olmaktan öteye anlam taşımaz. Nitekim tarihsel sürece baktığımızda gününü gün etme, eski deyimle idare-i maslahat politikaları yer tutmamış, ömrü ancak sabun köpüğü kadar sürmüştür. 

 

İmar planlarının temel uygulama aracı olan 18.maddeye işlerlik kazandırılmadığı takdirde özellikle tarlası kamuya tahsisli vatandaşlar başta olmak üzere nice canlar yanacak, beddualar çoğalacak, kentin gelişimi engellenecektir. 18. maddeyi ve kentsel dönüşüm projelerini uygulamaktan korkmak demek, bu günkü halk toz toprak içerisinde kalır diye alt yapı yapmaktan korkmak, geleceği kurtarmamak ve “Böyle gelmiş böyle gitsin.” demektir. 

 

KENDİSİNİN, KURUMUNUN ve KANUNUN VARLIĞINI İNKÂR ETMEKSİZİN yetkisini kullanarak yeni otobüs hatları açma, özel dolmuşlar dâhil toplu ulaşım araçlarında Yaman Kart ihdas etme ve üç buçuk yılda 125 km. kanalizasyon ve yağmur suyu, 100 km. de temiz su hattı döşeyerek halkın hayır duasını alan Başkan Kutlu, 18.maddeye göre imar düzenlemesi ve kentsel dönüşüm uygulamalarında da aynı cesareti gösterebilecek yeni bir ekip oluşturmak için gerekli personel revizyonunu mu yapar? Yoksa encümence son yıllarda kabul edilip aynı encümence tekrar iptal edilen en az üç adet 18. madde uygulaması sayısının 2018 yılında iki katına çıkmasına veya Maazallah kökten vazgeçilmesine göz mü yumar? Veya kendisindeki cesareti personele de mi aşılar? Birlikte göreceğiz! 

 

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle “metal yorgunluk” bir yana “doğal yorgunluk!” gösteren personel için aynı partili Başkan Kutlu tarafından seçim öncesi klasik siyasi rehavete girilmeksizin bir an önce revizyon yapılırsa önce Adıyaman halkı, sonra AK Parti ve sonrasında da kendisi kazanır, hatta revizyona tabi tutularak “dinlendirilen” personel dahi yetki ve sorumluluktan kurtarıldığı(!) için o da mutlu olur. 

 

Bu takdirde Başkan Kutlu, “dürüst belediyecilik” özelliğini “hizmet belediyeciliği” ile de taçlandırmış olur. Yok eğer yapmaz ise maalesef ÜÇÜ DE KAYBEDER, AK Parti kendi hedefine ulaşamayacağı gibi 2017 imar planı da 2040 hedefine ulaşamaz. 

 

Mustafa Işıldak

m.isildak02@gmail.com

0532-422 95 28

 

Oyu Puanı: 1 - Ortalama: 5

Yorum Gönder Değerlendir
Yorumlar

Bilgiler
Burda 1172 Yazı Kayıtlı
Enfazla Bakılan: ESKİ SAMSAT’I ÖZLÜYORUM
Enfazla Değerlendirilen: FAHREDDİN AKTAŞ HAKK’A YÜRÜDÜ

Köşe Yazıları Bölgesini Gezen: 2 (0 Kayıtlı Üye 2 Ziyaretçi ve 0 Bilinmeyen Üye)
Görünen üyeler:


 
Samsat Haber @ Fahrettin ÇELİK

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it

Haber Siteleri